Meklēt...

Teātri

Visas izrādes

Taņa

Taņa

Latvijas Nacionālais teātris
Mērnieku laiki

Mērnieku laiki

Latvijas Nacionālais teātris
Arī gudrinieks pārskatās

Arī gudrinieks pārskatās

Latvijas Nacionālais teātris
Leļļu nams

Leļļu nams

Latvijas Nacionālais teātris
Līgava bez pūra

Līgava bez pūra

Latvijas Nacionālais teātris
Māls un porcelāns

Māls un porcelāns

Latvijas Nacionālais teātris
Vilki un avis

Vilki un avis

Latvijas Nacionālais teātris
Pazudušais dēls

Pazudušais dēls

Latvijas Nacionālais teātris
Sensācija

Sensācija

Latvijas Nacionālais teātris
Pazudušais dēls

Pazudušais dēls

Latvijas Nacionālais teātris
Pūt, vējiņi!

Pūt, vējiņi!

Latvijas Nacionālais teātris
Skroderdienas Silmačos

Skroderdienas Silmačos

Latvijas Nacionālais teātris
Pašu ļaudis - iztiksim

Pašu ļaudis - iztiksim

Latvijas Nacionālais teātris
Vālodzes dziesma

Vālodzes dziesma

Latvijas Nacionālais teātris
Ļaunais gars

Ļaunais gars

Latvijas Nacionālais teātris
Mēs vai viņi

Mēs vai viņi

Latvijas Nacionālais teātris
Pūt, vējiņi!

Pūt, vējiņi!

Latvijas Nacionālais teātris
Mariša

Mariša

Latvijas Nacionālais teātris
Svešas asinis

Svešas asinis

Latvijas Nacionālais teātris
Saulei līdzi

Saulei līdzi

Latvijas Nacionālais teātris
Vadātājs

Vadātājs

Latvijas Nacionālais teātris
Laimes bērns

Laimes bērns

Latvijas Nacionālais teātris
Maija un Paija

Maija un Paija

Latvijas Nacionālais teātris
Sievietes sirds labirints

Sievietes sirds labirints

Latvijas Nacionālais teātris
Zemes spēks

Zemes spēks

Latvijas Nacionālais teātris
Pastari

Pastari

Latvijas Nacionālais teātris
Veltas pūles

Veltas pūles

Latvijas Nacionālais teātris
Maliena

Maliena

Latvijas Nacionālais teātris
Septītais bauslis

Septītais bauslis

Latvijas Nacionālais teātris
Velni

Velni

Latvijas Nacionālais teātris
Marija Madaļa

Marija Madaļa

Latvijas Nacionālais teātris
Iegātnis

Iegātnis

Latvijas Nacionālais teātris
Audžu bērni

Audžu bērni

Latvijas Nacionālais teātris
Sprīdītis

Sprīdītis

Latvijas Nacionālais teātris
Ļaunais gars

Ļaunais gars

Latvijas Nacionālais teātris
Fannija

Fannija

Latvijas Nacionālais teātris
Ozolnieka meita

Ozolnieka meita

Latvijas Nacionālais teātris
Ceļa jūtīs

Ceļa jūtīs

Latvijas Nacionālais teātris
Belugina precības

Belugina precības

Latvijas Nacionālais teātris
Velns un krodziniece

Velns un krodziniece

Latvijas Nacionālais teātris
Pirmā nakts

Pirmā nakts

Latvijas Nacionālais teātris
Rīgas ragana

Rīgas ragana

Latvijas Nacionālais teātris
Zalša līgava

Zalša līgava

Latvijas Nacionālais teātris
Lielpils pagasta vecākie

Lielpils pagasta vecākie

Latvijas Nacionālais teātris
Vesela miesa

Vesela miesa

Latvijas Nacionālais teātris
Zazā

Zazā

Latvijas Nacionālais teātris
Precību viesulis

Precību viesulis

Latvijas Nacionālais teātris
Viltus mērnieki Čangalē

Viltus mērnieki Čangalē

Latvijas Nacionālais teātris
Ciānas bērni

Ciānas bērni

Latvijas Nacionālais teātris
Doroteja Angermane

Doroteja Angermane

Latvijas Nacionālais teātris