Meklēt...


Par mums

Pārzinis: Biedrība “Teātra Skatītāji”, reģ. Nr. 40008294928, (turpmāk – Biedrība).

Šajā Privātuma Politikā jebkura vārda "Jūs", "Jūsu" vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru www.izrades.lv (turpmāk – interneta vietne) apmeklētāju. Tādi termini kā "mēs”, "mūsu" vai līdzīgi izteicieni nozīmē Biedrību.


Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Biedrība, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo tiesību aktu prasības, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Šī privātuma politika izskaidro kā Biedrība apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Biedrības privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Biedrība norādītajā interneta vietnē un saistībā ar šīs interneta vietnes darbības nodrošināšanu. 


Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

- Profila autentificēšana

Atļaujot piekļuvi vietnes lietotāja profilam tiek veikta autentifikācija, izmantojot tālruņa numuru. Biedrība nodrošina šādu risinājumu, lai aizsargātu vietni no ļaunprātīgas piekļūšanas, kā arī īsteno lietotājam drošu autorizēšanās veidu.

Personas datu kategorijas:

- Personiskā informācija (Vārds);

- kontaktinformācija (tālruņa numurs).

Juridiskais pamats:

- Mūsu leģitīmā interese ir nodrošināt drošu klientu servisu un portāla lietošanu, kā arī identificētu lietotāju saziņas brīdī. 


- Jūsu sniegtie dati, kad notiek saziņa ar mums

Kad sazinieties ar mums (tajā, skaitā, lai izskatītu iesniegumus un pretenzijas) vai mums nepieciešams Jums atbildēt vai nosūtīt informāciju, var tikt izmantota mums pieejamā kontaktinformāciju. Šāda informācija tiks arī izmantota, lai izskatītu un atbildētu uz pretenzijām.

Personas datu kategorijas:

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības);

- Cita identificējošā informācija, mums saziņā sniegtā informācija;

- Kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs).

Juridiskais pamats:

- Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu;

- Mūsu leģitīmā interese nodrošināt klientu servisu.


- Pret mums vērstu prettiesīgu darbību izmeklēšana un novēršana

Lai konstatētu un novērstu prettiesīgas un negodprātīgas darbības pret Biedrību (piemēram, izmeklētu un novērstu ielaušanos vai nesankcionētu interneta vietnes rediģēšanu vai piekļuves traucēšanu interneta vietnei), varam vākt un apstrādāt mums pieejamos datus, t.sk., nododot tos tiesībaizsardzības iestādēm vai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām.

Personas datu kategorijas:

- Lietotāja ģenerētie dati, apmeklējumu vēsture, ar lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi;

- Personiskā informācija;

- Kontaktinformācija.

Juridiskais pamats:

- Mūsu leģitīmā interese novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanas traucēšanu, vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu;

- Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.


No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus, cik tie ir pareizi?

Personas datus mēs iegūstam no Jums. Mēs apkopojam informāciju, ko saņemam, kad Jūs apmeklējat un lietojot interneta vietni, sniedzot mums, kā arī datus, ko Jūs sniedzat sazinoties ar mums. Mēs varam saņemt datus no pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina interneta vietnes darbību, t.sk., tās darbības statistikas pakalpojumus, pretuzbrukumu, drošības un ielaušanās aizsardzības pakalpojumus.

Ja ir mainījušies Jūsu dati, ko esat mums sniedzis (piemēram, kontaktinformācija jaunumu saņemšanai), Jums nekavējoties par to mūs jāinformē, labojot nepareizos vai neprecīzos datus.


Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

- Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums, nodrošinātu interneta vietnes darbību un Biedrības pakalpojumus, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, maksājumu pakalpojumu nodrošinātājam, ar interneta vietnes uzturēšanu un darbību saistīto pakalpojumu sniedzējam.

Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina interneta vietnes darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību interneta vietnē.

Ja interneta vietnē izmantosiet kādu informācijas apmaiņas iespēju vai rīku, Jūsu dati var tikt nodoti attiecīgajam sadarbības partnerim, kurš saistīts ar Jūsu izvēlēto informācijas apmaiņas vai nodošanas iespēju, kā arī ziņojumu nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai pārbaudītu visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Pakalpojumu sniedzēji nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.


- Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma (piemēram, uzraudzības iestādei, kas atbildīga par personas datu aizsardzību). Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu likumīgās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot prasības, pretenzijas un iesniegumus.


- Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatņu lietošana

Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Aicinām iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas principiem.

Sīkdatņu izmantošanas laikā var tikt apstrādāti personas dati. Lietojot šo vietni, Jūs neiebilstat šeit aprakstītajam sīkdatņu izmantošanas veidam (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā – ja izvēlēsieties atspējot noteikti nepieciešamās sīkdatnes, interneta vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Informācija par sīkdatnēm

Sīkdatnes ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu interneta vietni, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību interneta vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

Sīkdatņu veidi un to mērķi

Pastāv divu veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

Sesijas sīkdatnes ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu interneta vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj jums ātri un ērti izmantot vienas interneta vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā interneta vietnē.

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu datorā uzglabājas konkrētu laiku pēc interneta pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs kādu interneta vietni, kas šīs sīkdatnes izmanto.

Pirmās puses sīkdatnes (“first party cookie”) ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē interneta vietnes uzturētājs, šajā gadījumā mēs. Trešās puses sīkdatnes (“third party cookie”) uztur citi domēni, kas nepieder mums. Trešās puses sīkdatnes, kas var tikt saglabātas Jūsu ierīcē (datorā, telefonā vai planšetdatorā), kad Jūs pārlūkojat mūsu interneta vietni.

Uzzināt vairāk par sīkdatņu apstrādi iespējams mūsu sīkdatņu politikā


Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā. Atsevišķos gadījumos mūsu piesaistītie apstrādātāji var atrasties ārpus ES/EEZ, tomēr, šādos gadījumos arvien pievēršam uzmanību, lai apstrādātāji būtu uzticami, kā arī tiktu izpildītas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par priekšnoteikumiem un aizsardzības pasākumiem šādai datu nodošanai (piemēram, slēdzot standarta datu aizsardzības klauzulas).


Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr pastāv datu glabāšanas un izmantošanas nolūks vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Personas datu uzglabāšana ir pieļaujama arī, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Mēs paturam tiesībās ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālākai pakalpojuma nodrošināšanai.

Jūs esat atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).


Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, atjaunotu programmatūru un datu šifrēšanu.

 

Kādas ir Jūsu tiesības?

Datu subjektam ir vispārējas tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula un citi piemērojamie tiesību akti, tajā skaitā:

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot vai papildināt.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

- Iebildums pret datu apstrādi adresētās informācijas piegādes nolūkos

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga, adresētās informācijas piegādes nolūkos.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pamatoti iemesli turpināt apstrādāt Jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums liek datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus un iegādāties preces. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.


Kāds likums regulē interneta vietnes darbību?

Interneta vietnes darbību, kā arī visas attiecības starp Jums un Biedrību regulē Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.


Vai var notikt izmaiņas datu apstrādē?

Ja Biedrība ieviesīs izmaiņas personas datu apstrādē, par tām tiks paziņots veicot grozījumus šajā privātuma politikā. Biedrība var veikt izmaiņas privātuma politikā, tās aktuālo versiju publicējot interneta vietnē. 


Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar Biedrību.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)


- Pārziņa kontaktinformācija

Lai sazinātos ar mums, varat rakstīt e-pastu uz info@izrades.lv vai uz pasta adresi: "Vecziediņi", Brantu pag., Smiltenes nov., LV-4708, tālr.: + 371 26 850 288


Aktualizācijas datums: 14.02.2024.