Meklēt...

Biedrība “Teātra Skatītāji” kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no personām saņemtus datus, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā līguma.

Biedrība “Teātra Skatītāji” vāc datus par savas tīmekļa vietnes apmeklētājiem, lai saprastu, cik noderīga ir tīmekļa vietne un kā to varētu uzlabot.

Biedrības “Teātra Skatītāji” datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver sīku informāciju par to, kādus datus Biedrība “Teātra Skatītāji” vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.

Jums ir tiesības kontrolēt Jūsu privātumu, un Biedrība “Teātra Skatītāji” to ļoti respektē. Mums ļoti svarīgi spēt palīdzēt Jums izmantot šīs tiesības, šim nolūkam tālāk ir norādīta sīkāka informācija.

Izlasiet šo Privātuma politiku un sazinieties ar Biedrību “Teātra Skatītāji”, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri.

Datu apstrādes mērķis

Datu apstrādes mērķis un nolūks ir līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana un izsūtīšana, maksājuma apstiprināšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, mārketings, jaunumu izsūtīšana, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā līguma.

Jūsu datu pārzinis

Biedrība “Teātra Skatītāji” ir Jūsu personas datu pārzinis. Ar biedrības “Teātra Skatītāji” datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pastu: skujins.kristaps@gmail.com

Biedrības “Teātra Skatītāji” vāktie un izmantotie dati

Tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika

Biedrība “Teātra Skatītāji” laiku pa laikam uzlabo savu tīmekļa vietni ar mērķi atvieglot tās lietošanu. Šajā nolūkā biedrībai “Teātra Skatītāji” ir jāzina, kāda informācija ir vissvarīgākā vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi ienāk, kādu pārlūkprogrammu un ierīci viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, kā arī cita statistiska informācija.

Biedrība “Teātra Skatītāji” vāc šo informāciju, izmantojot automatizētu rīku Google Analytics, kas ļauj biedrībai “Teātra Skatītāji”” reģistrēt un analizēt, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni.

Uzzināt vairāk par to, kā darbojas Google Analytics un kādu informāciju tā ļauj vākt un analizēt, Jūs varat - šajā vietnē

Biedrība “Teātra Skatītāji” izmanto šos datus savās tiesiskajās interesēs kā uzņēmums, lai uzlabotu izpratni par klienta vajadzībām un kam viņi dod priekšroku, lai sniegtu labākus pakalpojumus un uzlabotu pieejamību biedrības “Teātra Skatītāji” publiskotajai informācijai.

Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt Jūsu datu vākšanu Google Analytics, kā aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Reģistrācijas žurnāls

Serveris, kurā izvietota biedrības “Teātra Skatītāji” tīmekļa vietne, arī var reģistrēt Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.

Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir biedrības “Teātra Skatītāji” tiesiskā interese nodrošināt biedrības “Teātra Skatītāji” tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

Kā biedrība “Teātra Skatītāji” izmanto sīkdatnes?

Biedrības “Teātra Skatītāji” tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.

Citas sīkdatnes ļauj biedrībai “Teātra Skatītāji” sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni - biedrība “Teātra Skatītāji” izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi. Šīs sīkdatnes saglabā un izmanto Google Analytics rīks.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir biedrībai “Teātra Skatītāji” tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt http://www.youronlinechoices.com/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

Jūsu datus var atklāt

  • Biedrības “Teātra Skatītāji” darbiniekiem, kuri sazinās ar Jums un kuri ir atbildīgi par komunikāciju un mārketingu;
  • citos likumos paredzētajos gadījumos citām personām.

Statistikas datiem par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var piekļūt biedrības “Teātra Skatītāji” darbinieki, kuri ir atbildīgi par datu analīzi un tīmekļa vietnes uzlabošanu.

Biedrības “Teātra Skatītāji” sadarbības partneriem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldes rīkus vai apkalpo tīmekļa vietni, var būt piekļuve tehniskajiem žurnālfailiem.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai (pieejamas šeit - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html).

Sīkdatnēm var piekļūt sadarbības partneris Doubleclick.net.

Jūsu tiesības un kā tās izmantot

Jūs varat piekļūt saviem personas datiem tieši savā profilā vai sazinoties ar biedrību “Teātra Skatītāji” pa e-pastu skujins.kristaps@gmail.com. Tāpat, rakstot uz ePastu skujins.kristaps@gmail.com, varat pieprasīt dzēst visus Jūsu personas datus no biedrības “Teātra Skatītāji” tīmekļa vietnes.

Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, biedrība “Teātra Skatītāji” saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, risinātu strīdus vai novērstu problēmas.

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai šeit:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Šie noteikumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no līdzējiem vienpusēji atkāpjas no līguma, vai ja līgums izbeidzas citādi. Biedrība “Teātra Skatītāji” var grozīt šos noteikumus, paziņojot par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīdim nav iesniegts rakstisks pieteikums par līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka persona ir grozījumiem piekritusi.