Meklēt...

Teātri

Visas izrādes

Krišus Laksts

Krišus Laksts

Latvijas Nacionālais teātris
Nesaraujamās saites

Nesaraujamās saites

Latvijas Nacionālais teātris
Zilais putns

Zilais putns

Latvijas Nacionālais teātris
Negudrā Ģertrūde

Negudrā Ģertrūde

Latvijas Nacionālais teātris
Pārāk patiesi, lai būtu skaisti

Pārāk patiesi, lai būtu skaisti

Latvijas Nacionālais teātris
Laimes bērns

Laimes bērns

Latvijas Nacionālais teātris
Muižnieku ligzda

Muižnieku ligzda

Latvijas Nacionālais teātris
Tas, ko sauc par mīlestību

Tas, ko sauc par mīlestību

Latvijas Nacionālais teātris
Ēriks XIV

Ēriks XIV

Latvijas Nacionālais teātris
Veltas pūles

Veltas pūles

Latvijas Nacionālais teātris
Anglijas Elizabete

Anglijas Elizabete

Latvijas Nacionālais teātris
Maliena

Maliena

Latvijas Nacionālais teātris
Septītais bauslis

Septītais bauslis

Latvijas Nacionālais teātris
Līdumnieki

Līdumnieki

Latvijas Nacionālais teātris
Šuvējas sapnis

Šuvējas sapnis

Latvijas Nacionālais teātris
Ķēniņš Zauls

Ķēniņš Zauls

Latvijas Nacionālais teātris
Pie Sloku ezera

Pie Sloku ezera

Latvijas Nacionālais teātris
Ļaunais gars

Ļaunais gars

Latvijas Nacionālais teātris
Olimpija

Olimpija

Latvijas Nacionālais teātris
Juhans Ulfšjerns

Juhans Ulfšjerns

Latvijas Nacionālais teātris
Prezidents

Prezidents

Latvijas Nacionālais teātris
Rīgas ragana

Rīgas ragana

Latvijas Nacionālais teātris
Zalša līgava

Zalša līgava

Latvijas Nacionālais teātris
Baltais tēls

Baltais tēls

Latvijas Nacionālais teātris
Makbets

Makbets

Latvijas Nacionālais teātris
Zazā

Zazā

Latvijas Nacionālais teātris
Precību viesulis

Precību viesulis

Latvijas Nacionālais teātris
Ciānas bērni

Ciānas bērni

Latvijas Nacionālais teātris
Pasaka par nāvi

Pasaka par nāvi

Latvijas Nacionālais teātris
Mans mācītājs pie bagātiem

Mans mācītājs pie bagātiem

Latvijas Nacionālais teātris
Apvienosimies

Apvienosimies

Latvijas Nacionālais teātris
Sarkanais kungs

Sarkanais kungs

Latvijas Nacionālais teātris
Gaigalu dzimta

Gaigalu dzimta

Latvijas Nacionālais teātris
Ministra sievas

Ministra sievas

Latvijas Nacionālais teātris
Pazudušais dēls

Pazudušais dēls

Latvijas Nacionālais teātris
Jo pliks, jo traks

Jo pliks, jo traks

Latvijas Nacionālais teātris
Lielais loms

Lielais loms

Latvijas Nacionālais teātris
Boass un Rute

Boass un Rute

Latvijas Nacionālais teātris
Tas, kuru pliķē

Tas, kuru pliķē

Latvijas Nacionālais teātris
Spītnieces precības

Spītnieces precības

Latvijas Nacionālais teātris
Tornī

Tornī

Latvijas Nacionālais teātris
Kains

Kains

Latvijas Nacionālais teātris
Fausts

Fausts

Latvijas Nacionālais teātris
Mušu ķēniņš

Mušu ķēniņš

Latvijas Nacionālais teātris
Daugava

Daugava

Latvijas Nacionālais teātris
Lilioms

Lilioms

Latvijas Nacionālais teātris
Maija un Paija

Maija un Paija

Latvijas Nacionālais teātris
Mērnieku laiki Slātavā

Mērnieku laiki Slātavā

Latvijas Nacionālais teātris
Sensācija

Sensācija

Latvijas Nacionālais teātris
Krauklītis

Krauklītis

Latvijas Nacionālais teātris