Meklēt...

Augšāmcelšanās

Latvijas Nacionālais teātris

Luga veltīta 1905. gada revolucionāriem. Interesanti, ka pirmizrāde skatītāju lielās intereses dēļ notiek Operas namā. Pirms izrādes uzrunu saka Andrejs Upīts, un tās nobeigumā skan aicinājums

“Blakus politiskās cīņas karogam lai paceļas strādniecības mākslas sarkanais karogs!”

Izrādes mākslinieciskais vērtējums ir kritisks, Andrejs Kurcijs laikrakstā “Cīņa” (28.02.1919) par to raksta

“Tikai tāda māksla attaisno savu vārdu, var saukties par īstu un revolucionāru, kas ne tikai cenšas izpaust sabiedriski progresīvu domu, bet spēj to arī izteikt ar mākslas simboliem, spēj attēlot. Ja “Augšāmcelšanās” šo misiju neveic, tad galvenokārt vainota luga, jo (..) Paegles varoņi ir revolucionāri liberālām idejām piebāzti leļļi.”

Sezona
1918 / 1919
Pirmizrāde
23. februārī, 1919.