Apmānītā

Jaunais Rīgas teātris

Apmānītā

Vērtējums

8,4

3 vērtējumi

Iestudējums “Apmānītā” veidots pēc Tomasa Manna tāda paša nosaukuma stāsta motīviem*. Savā pēdējā pabeigtajā literārajā sacerējumā “Die Betrogene” (1953) Tomass Manns pievērsies kādas vācu atraitnes bezcerīgajai mīlestībai uz divreiz jaunāku amerikāņu jaunekli. Šis vēlās mīlas stāsts risinās pēc Pirmā pasaules kara uz Eiropas pagātnes, kultūras un tradīciju sabrukuma fona un veltīts, iespējams, pašai aizkustinošākajai cilvēka īpašībai – spējai atdot savu mīlestību uz visiem laikiem zūdošajam mirklim

jrt.lv
Ielogoties Pievienot vērtējumu

Kritiķu
vērtējums

Pievieno vērtējumu

Par izrādi Apmānītā

Kopējais vērtējums