Meklēt...

Klase - XX gadsimts

Teātris "Skatuve"

"Izrādes pamatā ir kādas senaizmirstas latviešu lugas (Venta Vīgante "Palmas zaļo vienmēr") daži motīvi par skolas dzīvi pēckara periodā - skolas internāta. Tas ir laiks, ko precīzi atspoguļojis Ojārs Vācietis "Tās dienas acīm". Arī mēs ceram, "tās dienas acīm raugoties", apjaust to ārprātu, ko pēc sevis atstāj jebkurš karš, ikviens totalitārais režīms, ikviens laikmets, kas par augstāko vērtību izvirza sastingušas dogmas. Izrādes galvenais uzdevums ir atrast savas iekšējās brīvības ceļus - kaut uz mirkli, uz brīdi, kamēr iet "KLASE - XX GADSIMTS" izrādes" - saka režisors Valdis Lūriņš.

Sezona
2008 / 2009
Pirmizrāde
23. aprīlī, 2009.