Tālāk

Jaunais Rīgas teātris

Tālāk

Pēc Maksima Gorkija lugas "Dibenā" “Tālāk” ir izrāde, kurā aktieri Gorkija lugu kā matrici projicē uz savu pašu realitāti, savu pašu ikdienas dzīvi un darbu. Šai izrādē aktieri nevis tēlo kādu citu, bet ir paši, saglabājot savus īstos vārdus un daļēji arī - savstarpējās attiecības.

jrt.lv
Ielogoties Pievienot vērtējumu

Pievieno vērtējumu

Par izrādi Tālāk

Kopējais vērtējums