Meklēt...

Peldētāja Zuzanna

Latvijas Nacionālais teātris

Upīša satīriskā komēdija, kas lielu popularitāti bija ieguvusi jau neatkarīgās Latvijas laikā, top izvēlēta kā jaunajiem politiskajiem apstākļiem atbilstošs kvalitatīvs darbs, kas, no vienas puses, izsmej pilsonisko sabiedrību, no otras,– ļauj to parādīt uz skatuves skatītājiem, kam tā vēl tikko bija bijusi dzīves realitāte pirmskara Latvijā. Mazliet vairāk kariķējuma, un var atskaitīties, ka luga iekļaujas socreālisma pamatprasībās par šķiru cīņas attēlojumu mākslā. 

Alises lomā Vilmu Vārnu dublē jaunā studijas audzēkne Velta Līne, kas jau mācību laikā strauji izvirzās par galveno varoņlomu tēlotāju un nozīmīgāko izaugsmi piedzīvo Veras Baļunas izrādēs.

Sezona
1945 / 1946
Pirmizrāde
2. februārī, 1946.