Meklēt...

Daugava

Valmieras Drāmas teātris

Izrādē piedalās komponists Mārtiņš Brauns un koris "Sōla" (diriģents Kaspars Ādamsons) Mārtiņš Eihe, režisors „Izrādes literārais un muzikālais pamats ir Raiņa poēmas „Daugava” un Mārtiņa Brauna tai komponētais dziesmu cikls, ko izpildīs kamerkoris „Sōla”. Taču tikpat nozīmīgi avoti iestudējuma tapšanai ir Kārļa Skalbes „Mazās piezīmes” un pasaka „Kā es braucu Ziemeļmeitu lūkoties”. Mūsu uzmanības centrā ir divas problēmas, divi vēsturiski noteikti jautājumu loki viens – kas bija tās idejas un ideāli, kuru rezultātā radās Latvijas valsts? Kā vēsturiskie apstākļi – I Pasaules karš, bēgļi, latviešu strēlnieki, Latvijas proklamēšana – noteica vai mainīja šos ideālus; otrs – kurā brīdī gadījās pagrieziena punkts, un kas mēs esam tagad? Kas noticis ar Latviju? Pavisam ciniski vai Latvija šodien maz kādam ir vajadzīga? Šo pirmo jēdzienisko slāni mēs būvējam, izmantojot Mārtiņa Brauna vokālo ciklu „Daugava” kora dziedājumā un aktieru vīzijas par vēstures notikumiem mēmā kino estētikā. Otro jēdzienisko slāni aktieri spēlē, improvizējot par Kārļa Skalbes pasakas „Kā es braucu Ziemeļmeitu lūkoties” tēmām. Abas šīs lietas pretstatot, krustu šķērsu krustojot, mēs mēģinām nonākt pie secinājuma, kā šodien atsaukties Raiņa „Daugavā” skanošajiem vārdiem Saule apstāsies debesīs, prasīs Kur ir latviešu tauta?" Ar šo iestudējumu pēc 25 gadiem uz Valmieras teātra skatuves atgriežas Mārtiņa Brauna mūzika. 1988.gada maijā Valentīna Maculēviča iestudējumā "Daugava" pirmo reizi tautās izgāja dziesma "Saule. Pērkons. Daugava".

Sezona
2012 / 2013
Pirmizrāde
21. martā, 2013.