Meklēt...

Sņeguročka

Homo Novus

Šajā izrādē darbība norisinās mašīnu kapsētā - pavisam tiešā nozīmē, taču to var uzskatīt arī par metaforu. Ostrovska poētiskās līdzības "Sniegbaltīte" folkloras laikmeta varoņi 21. gadsimtā ieguvuši pilnīgi citus vaibstus. Gans vairs negana aitas, bet sargā pamestas mašīnas, meitenes nodarbojas ar eko-prostitūciju, bet tie, kas var atļauties, joprojām pasūta mūziku. Viņus apdraud nevis mītiski spēki, bet gan dabas katastrofas, kas mūsdienu cilvēcei jau kļuvušas par pašas nodrošinātu ikdienu.

Izrāde iekļauta festivāla Homo Novus programmā PROVE III / IMAGINE 2020 Māksla un klimata pārmaiņas, kuras ietvaros jaunie režisori aicināti veidot eksperimentālas izrādes, kas runātu par izaicinājumiem, ar kuriem cilvēce saskaras 21. gadsimtā - globalizācijas un patērēšanas kulta izraisītās sekas, klimata pārmaiņu ietekme u.tml., kā arī par iespējamām nākotnes vīzijām un risinājumiem.

Sezona
2011 / 2012
Pirmizrāde
2011. gada 4. septembrī