Meklēt...

HANDS UP

Latvijas Jaunā teātra institūts

Paceltas rokas ir ķermeņa stāvoklis, kuru sastopam dažādos kultūras, sociālajos un reliģiskajos kontekstos. Lietuviešu māksliniece interesējas par protestu kultūru, un šis “protesta iemiesojums” ir radies viņas mākslinieciskās izpētes rezultātā. Lietuvā protesta gars joprojām tiek saistīts ar romantizēto reformācijas kustības laikmetu, tomēr, analizējot protestu no socioloģiskās perspektīvas un neseno pasaules notikumu kontekstā, ir vērts uzdot jautājumu – vai protestēšana pati par sevi vienmēr uzskatāma par pozitīvu parādību? Nekonstruktīvs protests var kļūt par augsni anarhijai. Protesta kultūrai veltītajā dejas izrādē māksliniece cenšas izzināt, kas patiesībā atšķir padošanos no ziedošanās un samierināšanos no pretošanās. Kāds būs mūsu Protesta bērns? Vai viņš kļūs par brīvības vai agresijas simbolu? Šis ir tikai pētījums, kurā nav pareizo atbilžu, līdzīgi kā nepastāv tikai viena patiesība.

Sezona
2022 / 2023
Pirmizrāde
3. septembrī, 2022.