Meklēt...

Folk-s. Vai rīt tu mani vēl mīlēsi?

Latvijas Jaunā teātra institūts

Schuhplattler (kurpju sitējs) ir tradicionāla bavāriešu un tiroliešu tautas deja, kas neskarta saglabājusies no paaudzes paaudzē. Izrauta no konteksta un mehāniski atkārtota izrādē “Folk-s” šī deja kļūst hipnotiska, bet attēls kapitulē kāju sišanas ritma, soļu, elpošanas, sviedru tecēšanas un akordeona radītās fascinējošās skaņu ainavas priekšā. Tā drīzāk ir prakse jeb rituāls, nevis pabeigts darbs, kas rada telpu kolektīvai apcerei, meditācijai un empātijai un pēta skatītāja un mākslinieka sadarbības patieso dabu. Gan dejotāji, gan skatītāji drīkst atstāt izrādi jebkurā laikā bez iespējas atgriezties. Palikušie turpina skatīties, kamēr uz skatuves ir palicis vismaz viens dejotājs. Dejotāji turpina dejot, kamēr zālē atrodas vismaz viens skatītājs.
“Aurora” un “Folk-s” ir divas daļas no izcilās Šaroni izrāžu triloģijas “Vai rīt tu mani vēl mīlēsi?”, kas pēta ritualizētas fiziskās prakses, noguruma ritmu, ķermeņa trauslumu, ievainojamību un elastīgumu.

Sezona
2017 / 2018
Pirmizrāde
6. septembrī, 2017.