Meklēt...

Spožums un posts

Latvijas Nacionālais teātris

Diženais sapnis par robežu izzušanu ir sasniegts un izveidota vienota teritorija, līdzīga Šengenas zonai. Šī iedomātā vienība balstās idejā par kustības brīvību, komunikāciju un brīvību. Protams, tie nav vienīgie redzamie principi, kas stiprina šo mākslīgo veidojumu. Šī darba iecere ir parādīt, kā, sastopoties vienā telpā, cilvēki ar atšķirīgu pieredzi piedzīvo ne tikai apmulsumu, bet arī neparastus pārpratumus. Par projektu „Šengenas zonas spožums un posts” „Šengenas zonas spožums un posts” būs Latvijas Nacionālā teātra un „Rīga 2014” kopprojets. Tā ietvaros tiks iestudētas 4 izrādes – „Noķert RABIT” Juliana Hecela (Vācija) režijā, „Spožums un posts” Marsijas Lancas (Portugāle) režijā, „Eiro Vīzija” Vida Bareika (Lietuva) režijā un „Republika”apvienības Kviss búmm bang (Islande) režijā.

Sezona
2014 / 2015
Pirmizrāde
8. oktobrī, 2014.